Resterende tijd: 22:33

Vraag 1 (van 4)

Maak de tekst weer compleet door de woorden aan te vullen. Van ieder woord is een aantal letters over. Op de lege plek mag je evenveel letters gebruiken als er al staan, of één extra. De ‘ij’ telt als één letter.

Vraag 1

Patrick zit nu op voetbal, maar hij wil iets anders gaan doen.
Het spo kost h nu t veel t. Hij mo nu el week vi avonden na de cl toe. Daa wil h binnenkort l worden v die nie sportschool b hem i de str. Dat i veel dic bij hu.